Regnskapsgruppen
Regnskapsgruppen er en gruppe hvor det sosiale er viktig og hvor alle skal føle seg inkludert. På kontoret vårt er det alltid hyggelig stemning, og det brukes både til faglig og sosialt samvær. Alle nye medlemmer vil få en fadder med ansvar for at man finner seg til rette hos oss.

Velferdsarrangement er allerede under planlegging for høsten og det vil arrangeres hyttetur, lønningspils, vinbingo, julebord og andre festligheter. Hver uke arrangeres det kakefredag (kan bli påvirket av covid-19).

Regnskapsgruppen er både en faglig og sosial gruppe. Vår primæroppgave er å føre alt regnskap for hele NHHS, og vi er en av de viktigste bærebjelkene for studentforeningens økonomi. Det er ingen krav om forhåndskunnskaper, opplæring vil bli gitt. Som medlem får du grunnleggende forståelse for regnskapsføring, og man har mulighet til å avansere internt og tilegne seg mer kunnskap og ansvar hvis man ønsker det. Dette kan man få gjennom styreverv i Regnskapsgruppen, eller man kan prøve seg som controller eller internrevisor for NHHS.

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: rg.leder@nhhs.no