Grafisk NHHS
Grafisk NHHS er studentforeningens grafiske designere. Vi utformer det grafiske materialet til NHHS og de fleste andre studentgruppene på skolen. De vanligste oppgavene våre innebærer å lage studentavisen K7 Bulletin, logoer, plakater, reklamer, brosjyrer og annet grafisk materiale for gruppene i NHHS. Grafisk NHHS har et tett og sosialt samarbeid med Foto NHHS og K7 Bulletin på Mediesenteret og gjennom studentavisen. I tillegg har Grafisk NHHS mye sosialt innad i gruppen. Har du lyst til å skape nye vennskap og lære deg Illustrator og InDesign? Da bør du absolutt bli med oss!

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: grafisk.leder@nhhs.no