NHHI Håndball
NHHI Håndball er et av de eldste og største idrettslagene ved NHH og består av to damelag i 3. og 5. div, og ett herrelag i 3. div. Vi består av rundt 60 spillere totalt. Vi som klubb deltar både i divisjonsspill og studenthåndball. I tillegg finner vi på sosiale ting sammen og drar på cup både i Norge og utlandet.

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: handball@nhhi.no