Finansgruppen ved NHH
Finansgruppen ble stiftet allerede i 1987 og er en av de mest tradisjonsrike studentgruppene på NHH. Med våre 800 aktive medlemmer er vi også av de største. Vi er opptatt av å fremme interessen for finans blant skolens elever, uavhengig av hvilke forkunnskaper en måtte ha. Finansgruppen er gruppen for deg som er interessert i å lære.

Finansgruppen holder 2-3 foredrag hvert semester og foredragsholderne hentes fra næringslivets øverste hylle. I tillegg til foredrag, arrangerer vi to svært populære ekskursjoner; Oslo i september og New York i januar. Som medlem i Finansgruppen kan du delta på alle våre arrangementer samt søke på de ekskursjonene vi arrangerer.

Den daglige driften og tilretteleggingen er det gruppens styre, bestående av ti studenter, som tar seg av. Styret innsettes på Finansgruppens generalforsamling i februar og sitter et år av gangen.

Opptaksdata

Deadline: 31.12.2021 | 23:59
Kontakt: styret@finansgruppen.com