it.gruppen
Er du interessert i tech og ivrig etter å lære mer? Da er it.gruppen stedet for deg!

It.gruppen er et underutvalg og fungerer som et serviceorgan internt i NHHS. Vi er delt opp i to seksjoner: QRF-seksjonen og prosjektseksjonen. QRF-seksjonen, tidligere kalt systemseksjonen, går i hovedsak ut på drifting av NHHS sine PC-er og servere. Google Workspace og Microsoft Azure er eksempler på systemer som driftes. Prosjektseksjonen er den største seksjonen og her jobber resten av gruppens medlemmer med programmering og utvikling av nettsider og applikasjoner. Nettsider utvikles primært for andre grupper i NHHS, men også for eksterne aktører.

Vi er i tillegg en sosial gjeng, og har flere sosiale arrangementer i løpet av semesteret, blant annet hyttetur, pilsing på kontoret, og en runde eller to med Mario Kart.

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: it.info@nhhs.no