Studentutvalget ved NHH
Studentutvalget ved NHH er studentenes stemme i de ulike utvalgene og instituttene på NHH. Vi gjennomfører "Midtveisevalueringen" hvert semester, som kartlegger hva studentene mener om de ulike kursene de har. Studentutvalget velger kullrepresentanter som fungerer som bindeleddet mellom studentene og foreleserne på hvert kull. Samlet sett jobber vi med å gjøre studiehverdagen på NHH enda bedre! :-)

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: sun.info@nhhs.no