Studentpolitisk utvalg
Er du interessert i politikk og engasjert i å forbedre studentenes hverdag? Bli med i studentpolitisk utvalg!

Studentpolitisk utvalg NHHS (SPU NHHS) er en partipolitisk uavhengig gruppe i NHHS og jobber med å fremme studenter ved NHH sine politiske meninger i studentpolitiske spørsmål. Vi er rundt 35 medlemmer og gjennom året har vi både eksterne og interne arrangement.

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: spu.leder@nhhs.no