Start NHH
Start NHH er en studentorganisasjon som arbeider med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved Norges Handelshøyskole og generelt i Bergen. Dette gjøres ved å holde kurs, foredrag, konkurranser og andre arrangementer der grundervirksomhet og nyskaping står sentralt. Vi er en non-profit interessegruppe i NHHS med rundt 40 aktive medlemmer og et styre på 6 som står for den daglige driften.

Arrangementer: Start NHH arrangerer Venture Cup (www.vcbergen.no), Sheinnovates, Gründerdagen, Innocafe, populærforedrag og andre arrangementer der gründervirksomhet står i fokus. Nytt av året er klimakonferansen Drivhuset som vi arrangerer med NHHS Green Team.

Organisasjon: Start NHH er en del av paraplyorganisasjonen Start Norge. Start Norge består av 15 individuelle lokallag, som i stor grad opererer hver for seg. Ledere for hvert lokallag samles 4 ganger i året for å dele informasjon og erfaringer og i tillegg forsøker Start Norge å samle alle medlemmer fra alle lokallag to ganger i året på det vi kaller Start Forum.

Som medlem av Start NHH får du ansvar innenfor en bestemt gruppe. Disse gruppene er Økonomigruppen, Prosjektsgruppen, Markedsgruppen, Komunikasjonsgruppen eller sos.kom.

Start NHH samarbeider med Argentum, SR Bank, SEB og Bergen Kommune.

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: leder@startnhh.no