Big Business Band
Big Business Band er NHH sitt storband. Vi spiller jazz, soul, pop, funk, og er et fast innslag ved flere av NHH sine store arrangement. Utover spiller vi opp til fest i både små og store anledning i privat, såvell som offentlig sektor. I tillegg øver vi hver mandag hvor det sosiale står i fokus. Vi har profesjonell bandleder og egen bar. I år søker vi spesielt etter gitar, bass og saxofon. Alle andre blåsere er også velkommen til å søke

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: leder@bigbusinessband.no