Profileringsutvalget
Ønsker du å bidra i et av NHHS' mest sentrale underutvalg? Tiden er inne for å ansette nye medlemmer, og Profileringsutvalget søker nå engasjerte medstudenter fra alle kull!

Hva er Profileringsutvalget (eller PU som vi oftest blir kalt) og hva gjør vi? Kort fortalt har Profileringsutvalget ansvaret for informasjonsflyt, rekruttering, studentdemokrati og profilering av studentforeningen. Det er for eksempel vi som arrangerer Foreningsmøtet, høst- og vårvalg og Rekrutteringsuken. Vi drifter også www.nhhs.no og lager ""Velkommen til NHHS-magasinet"" som blir sendt ut til alle nye førstekullister. I Profileringsutvalget får du sjansen til å jobbe tett sammen med hele studentforeningen, og arbeidsoppgavene du kan få er mange og varierende, da du hvert semester søker deg inn i den arbeidsgruppen i utvalget som du selv ønsker. Vi er i dag rundt 50 PU-ere fra alle kull, og vi vil gjerne at du skal søke! Som medlem av PU kan du se fram til mange hyggelige lunsjer på kontoret vårt, kakedager, PU-cup, hyttetur, utenlandstur og mange andre hyggelige, sosiale sammenkomster med en gjeng engasjerte studenter!

Flere av våre medlemmer går over til alumnitilværelsen neste år og vi tar derfor nå opp mange nye medlemmer. Ønsker du å bli en del av PU-gjengen, så send en søknad til oss! Alle som søker blir kalt inn til et lite, uforpliktende intervju.

Dersom dere lurer på noe kommer vi til å stå på stand onsdag under "Møt underutvalgene og interessegruppene".

Opptaksdata

Deadline:
EXPIRED
Kontakt: pu.hr@nhhs.no