Velkommen til rekrutteringsportalen

I NHHS ønsker vi å tilby utenomfaglig stimuli til alle og en hver. Her på rekrutteringsportalen kan du finne et underutvalg, en interessegruppe eller et idrettslag som faller deg i smak. I fanene over kan du navigere deg ut ifra dine interesser, samt krysse av for jente-og guttegrupper eller mix grupper. Under hver annonse ligger et søknadsskjema som må fylles inn for gruppen du ønsker å søke. Du kan søke på alle annonsene innenfor de gitte tidsfristene som står oppført. Mer informasjon om gruppene ut over annonsene kan du finne på NHHS.no